બોલીવુડના આ જાણીતા હેરો એ કહ્યું હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા નથી સોનું નિગમે લીધો ઉધડો

રાષ્ટ્રભાષાના વિવાદ પર સિંગર સોનુ નિગમે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. સોનુ નિગમ કહે છે કે ‘તમને બાકીના દેશોમાં તકલીફ ઓછી છે, જેઓ પોતાના દેશમાં વધુ લઈ રહ્યાં છે?’ સોનુ નિગમે એમ પણ કહ્યું કે ‘હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે એવું ક્યાંય લખ્યું નથી.’

તાજેતરમાં પત્રકાર સુશાંત મહેતા દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવેલા સોનુ નિગમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા ગણાવીને હિન્દીને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે? તમે 32 ભાષાઓમાં ગાયું છે, તમારે શું કહેવું છે? આ અંગે સોનુ નિગમે કહ્યું કે મને નથી લાગતું કે બંધારણમાં એવું લખ્યું છે કે હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે. હિન્દી કદાચ સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે.”

સોનુ નિગમે કહ્યું કે “તમિલને સૌથી જૂની ભાષા કહેવામાં આવે છે. તમિલ અને સંસ્કૃતમાં આ અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. લોકો એમ પણ કહે છે કે તમિલ વિશ્વની સૌથી જૂની ભાષા છે. તમે બાકીના દેશોથી ઓછા પરેશાન છો,

Leave a Reply

Your email address will not be published.