મોટા મોટા જ્ઞાની ના શોધી શક્યા આ ચિત્ર ની એક ભૂલ તમે પકડી લીધી તો તમે પણ કોઈ મહાન જ્ઞાનીથી ઓછા નઈ કેવાઓ - khabarilallive    

મોટા મોટા જ્ઞાની ના શોધી શક્યા આ ચિત્ર ની એક ભૂલ તમે પકડી લીધી તો તમે પણ કોઈ મહાન જ્ઞાનીથી ઓછા નઈ કેવાઓ

ચિત્રમાં એક ભૂલ છુપાયેલી છે, કહેવાય છે કે મન જેટલું સક્રિય હોય છે તેટલું જ તેજ રહે છે. તેથી તમારા મનને હંમેશા ગતિશીલ રાખો. આ કરવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો છે કોયડો ઉકેલવાનો. કોઈપણ કોયડો ઉકેલવો સરળ નથી. તમારે ફક્ત થોડા મગજ અને આતુર નજરની જરૂર છે.

તેથી જ આજે અમે તમારા માટે એક અનોખી પિક્ચર પઝલ લઈને આવ્યા છીએ. ઉપરોક્ત તસ્વીર એક પ્રાણીની છે, જો કે તે જિરાફ જેવું લાગે છે પરંતુ તેમાં કંઈક છુપાયેલું છે. વાસ્તવમાં ચિત્રના નિર્માતાએ તેમાં ભૂલ કરી હતી. તમારે તે ભૂલ શોધવી પડશે. અહીં જવાબ છે:

પ્રથમ ચિત્રને ધ્યાનથી જુઓ. પ્રથમ દૃષ્ટિએ બધું સામાન્ય લાગશે. પરંતુ ધ્યાનથી જોયા પછી ખબર પડે છે કે જિરાફના શરીર પર બનેલી ડિઝાઈન ઝેબ્રાની છે. તો હવે તમે સમજો છો. ફોટો જિરાફનો છે પરંતુ તેના શરીર પરના પટ્ટાઓ ઝેબ્રાસના છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *