અચાનક ઉતરી ગઈ જાપાનમાં પટરી ઉપર થી બુલેટ ટ્રેન 20 લાખ ઘરોમાં છવાઈ ગયું અંધારું જાણીને તમે પણ રહી જશો હેરાન - khabarilallive
     

અચાનક ઉતરી ગઈ જાપાનમાં પટરી ઉપર થી બુલેટ ટ્રેન 20 લાખ ઘરોમાં છવાઈ ગયું અંધારું જાણીને તમે પણ રહી જશો હેરાન

જાપાનની રાજધાની ટોકિયો નજીક બુધવારે રાત્રે આવેલા ભૂકંપના કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ભૂકંપના કારણે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, જ્યારે 88 લોકો ઘાયલ થયા. ભૂકંપની તીવ્રતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ત્યાં એક બુલેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી.

જાપાનના હવામાન વિભાગે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી છે. આ વખતે ભૂકંપ સામાન્ય કરતાં વધુ છે. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 7.3 માપવામાં આવી હતી. રાત્રે 8.06 વાગ્યે (જાપાનમાં 11.30) આવેલા ભૂકંપનું કેન્દ્ર ટોક્યોથી 297 કિમી ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હોવાનું નોંધાયું હતું.

જાપાનના હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ભૂકંપનું કેન્દ્ર સમુદ્રથી 60 કિલોમીટરની ઉંડાઈએ હતું. જાપાનના મિયાગી અને ફુકુશિમા પ્રાંતમાં સૌથી વધુ આંચકા અનુભવાયા હતા. બંને પ્રાંતોમાં લોકોને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોથી દૂર રહેવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. ફુકુશિમામાં જ ભૂકંપના કારણે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.

જાપાનની બુલેટ ટ્રેન ઓપરેટર કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર તોહોકુમાં બુલેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી. તે સમયે ટ્રેનમાં 100 લોકો સવાર હતા. જોકે, તેમાંથી કોઈને ઈજા થઈ નથી.જાપાનની ઈસ્ટ નિપ્પોન કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા એક્સપ્રેસ વેને અવરજવર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

તેમાં ઓસાકીમાં તોહોકુ એક્સપ્રેસવે, મિયાગી પ્રીફેક્ચરમાં જબાન એક્સપ્રેસવે અને સોમા, ફુકુશિમાનો સમાવેશ થાય છે. આ જ ભૂકંપના આંચકા બાદ જાપાનની રાજધાની ટોકિયોમાં 20 લાખ ઘરોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો.

જાપાનની રાજધાની ટોકિયો નજીક બુધવારે રાત્રે આવેલા ભૂકંપના કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ભૂકંપના કારણે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, જ્યારે 88 લોકો ઘાયલ થયા. ભૂકંપની તીવ્રતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ત્યાં એક બુલેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી.

જાપાનના હવામાન વિભાગે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી છે. આ વખતે ભૂકંપ સામાન્ય કરતાં વધુ છે. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 7.3 માપવામાં આવી હતી. રાત્રે 8.06 વાગ્યે (જાપાનમાં 11.30) આવેલા ભૂકંપનું કેન્દ્ર ટોક્યોથી 297 કિમી ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હોવાનું નોંધાયું હતું.

જાપાનના હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ભૂકંપનું કેન્દ્ર સમુદ્રથી 60 કિલોમીટરની ઉંડાઈએ હતું. જાપાનના મિયાગી અને ફુકુશિમા પ્રાંતમાં સૌથી વધુ આંચકા અનુભવાયા હતા. બંને પ્રાંતોમાં લોકોને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોથી દૂર રહેવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. ફુકુશિમામાં જ ભૂકંપના કારણે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.

જાપાનની બુલેટ ટ્રેન ઓપરેટર કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર તોહોકુમાં બુલેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી. તે સમયે ટ્રેનમાં 100 લોકો સવાર હતા. જોકે, તેમાંથી કોઈને ઈજા થઈ નથી.જાપાનની ઈસ્ટ નિપ્પોન કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા એક્સપ્રેસ વેને અવરજવર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

તેમાં ઓસાકીમાં તોહોકુ એક્સપ્રેસવે, મિયાગી પ્રીફેક્ચરમાં જબાન એક્સપ્રેસવે અને સોમા, ફુકુશિમાનો સમાવેશ થાય છે. આ જ ભૂકંપના આંચકા બાદ જાપાનની રાજધાની ટોકિયોમાં 20 લાખ ઘરોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો.

જાપાનની રાજધાની ટોકિયો નજીક બુધવારે રાત્રે આવેલા ભૂકંપના કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ભૂકંપના કારણે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, જ્યારે 88 લોકો ઘાયલ થયા. ભૂકંપની તીવ્રતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ત્યાં એક બુલેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી.

જાપાનના હવામાન વિભાગે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી છે. આ વખતે ભૂકંપ સામાન્ય કરતાં વધુ છે. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 7.3 માપવામાં આવી હતી. રાત્રે 8.06 વાગ્યે (જાપાનમાં 11.30) આવેલા ભૂકંપનું કેન્દ્ર ટોક્યોથી 297 કિમી ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હોવાનું નોંધાયું હતું.

જાપાનના હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ભૂકંપનું કેન્દ્ર સમુદ્રથી 60 કિલોમીટરની ઉંડાઈએ હતું. જાપાનના મિયાગી અને ફુકુશિમા પ્રાંતમાં સૌથી વધુ આંચકા અનુભવાયા હતા. બંને પ્રાંતોમાં લોકોને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોથી દૂર રહેવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. ફુકુશિમામાં જ ભૂકંપના કારણે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.

જાપાનની બુલેટ ટ્રેન ઓપરેટર કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર તોહોકુમાં બુલેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી. તે સમયે ટ્રેનમાં 100 લોકો સવાર હતા. જોકે, તેમાંથી કોઈને ઈજા થઈ નથી.જાપાનની ઈસ્ટ નિપ્પોન કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા એક્સપ્રેસ વેને અવરજવર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

તેમાં ઓસાકીમાં તોહોકુ એક્સપ્રેસવે, મિયાગી પ્રીફેક્ચરમાં જબાન એક્સપ્રેસવે અને સોમા, ફુકુશિમાનો સમાવેશ થાય છે. આ જ ભૂકંપના આંચકા બાદ જાપાનની રાજધાની ટોકિયોમાં 20 લાખ ઘરોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો.

જાપાનની રાજધાની ટોકિયો નજીક બુધવારે રાત્રે આવેલા ભૂકંપના કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ભૂકંપના કારણે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, જ્યારે 88 લોકો ઘાયલ થયા. ભૂકંપની તીવ્રતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ત્યાં એક બુલેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી.

જાપાનના હવામાન વિભાગે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી છે. આ વખતે ભૂકંપ સામાન્ય કરતાં વધુ છે. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 7.3 માપવામાં આવી હતી. રાત્રે 8.06 વાગ્યે (જાપાનમાં 11.30) આવેલા ભૂકંપનું કેન્દ્ર ટોક્યોથી 297 કિમી ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હોવાનું નોંધાયું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *